Mads Michael Hastrup Nilsson

Partner / Afdelingsleder (Tallinn City, Estland)

Mads Michael beskæftiger sig med firmaets administration, herunder økonomi, men Mads Michael er også kontaktperson og rejsekonsulent for italienske og franske kunder, som er ved at opdage Baltikum. Mads Michael taler foruden sit danske modersmål estisk, engelsk, italiensk, fransk, tysk, svensk samt kan begå sig på russisk. Mads Michael er cand. oecon. (med sidefag i russisk) fra Århus Universitet, han bor i Estland siden 1996 og arbejdede før grundlæggelsen af Panbaltica i Estonian Air, og havde derigennem også berøring med turismen i Baltikum. Foruden sit fødeland Danmark har han boet i Luxembourg, Italien og USA, men Baltikum har været hans passion siden 1986.